SAP fórum

Dňa 7. 9. 2017 sa konala II. časť SAP Fóra v hoteli Clarion Congress v Prahe. Celý deň prebiehali najrôznejšie prezentácie, diskusie, ukážky. Návštevníkov bol hojný počet, sme radi, že mnohí z nich navštívili stánok IXTENT, a to nielen z radov našich súčasných klientov, ale aj tých budúcich.

Webinár IXTENT

12.9. 2017 sa uskutočnil webinár spoločnosti IXTENT na tému Legislatívna revolúcia v zaobchádzaní s informačným obsahom.
Od 25. 5. 2018 bude platiť nová legislatíva EÚ, ktorá výrazne zvýši požiadavky na ochranu osobných údajov občanov a povinnosti inštitúcií a firiem tieto údaje chrániť. Tieto dôležité zmeny v celoeurópskej legislatíve (nariadenie GDPR – General Data Protection Regulation) sa významnou mierou dotknú aj práce s dokumentmi a ochrany informácií v nich obsiahnutých.
Z pohľadu legislatívy sa naďalej vyvíja celkové postavenie elektronických dokumentov a ich dôveryhodnosti v právnom konaní (nariadenie eIDAS – electronic IDentification And trust Services for electronic transactions). Predmetom webinára bola ukážka technológií, ktoré sú na tieto významné zmeny pripravené, vďaka ich aplikácii sa firmy dokážu vyhnúť riziku likvidačných pokút hroziacich pri nesplnení povinností vyplývajúcich z týchto najnovších nariadení EÚ.

Seminár IXTENT

14.9. 2017 sa konal jesenný seminár spoločnosti IXTENT v priestoroch Veľvyslanectva Kanady v Prahe. Úvodné slovo si vzala kanadská veľvyslankyňa v ČR Barbara C. Richardsonová, ktorá prítomných privítala a IXTENT-u aj OpenTextu popriala veľa nových klientov z radov nielen českých spoločností. Zmyslom usporiadania seminára bolo motivovať návštevníkov rozhodnúť sa stať sa bezpapierovou firmou v rámci naplnenia najnovších požiadaviek legislatívy a konkurencieschopného pohybu na trhu v čase digitálnej transformácie a automatizácie práce.
Zástupcovia spoločností IXTENT a OpenText prehovorili o nových trendoch a víziách v digitálnom svete. Nechýbali ani informácie o revolučnom používateľskom rozhraní Content Suite 16 či zaujímavá prípadová štúdia spoločnosti IXTENT.

Slovenský seminár

3.10. 2017 sa v Bratislave konal seminár o víziách spoločnosti OpenText v digitálnom svete (EIM), novinkách v oblasti európskej legislatívy (GDPR) a ako s EIM a GDPR môže pomôcť spoločnosť IXTENT. Vzdelávacia akcia sa konala na Lodi Café. Zúčastnilo sa jej zhruba 50 záujemcov o dané témy.