8. 6. 2019 ožil Vítkov pretekmi kolobežiek. Neboli to len tak ledajaké preteky, ale charitatívne športové akcie na podporu detí z Jedličkovho ústavu. Všetok zisk z projektu bude totiž poukázaný na podporu a realizáciu projektov: bezbariérová doprava, osobná asistencia, zaobstaranie kompenzačných pomôcok, podpora voľnočasových aktivít pre deti a mladých ľudí s trvalým zdravotným hendikepom. Tešilo nás a budeme sa tešiť na ďalší ročník akcie „Kolobežka deň“.