IXTENT obhájil zlaté partnerstvo s OpenTextom v kategórii RESELLER a SUPPORT pre Českú a Slovenskú republiku.

IXTENT je partnerom OpenTextu už od roku 2004, v posledných štyroch rokoch si drží silnú pozíciu zlatého partnera operujúceho v regióne CEE s presahom do DACH regiónu.

Partnerstvo sa týka týchto oblastí: Enterprise Content Management, Business Process Management a Customer Experience Management.

Zlaté partnerstvo je ideálne pre partnerov, ktorí aktívne predávajú riešenie OpenText. Typicky pre väčšie firmy so schopnosťou obsluhovať klientov v národnom alebo globálnom meradle. Zlatá úroveň partnerstva implikuje zvýšenú podporu zo strany OpenText výmenou za silný záväzok spolupracovať v mnohých spoločných oblastiach.

Čo IXTENT umožňuje certifikácia Reseller? 

Program Reseller je navrhnutý tak, aby partnerom umožnil uvádzať na trh a predávať produkty a riešenia OpenText ™ vrátane marketingovej, predajnej a technickej podpory zo strany výrobcu softvéru. Od partnerov sa na oplátku požaduje, aby dosiahli ročné objemy predajov licencií, absolvovali spoločné marketingové aktivity a prešli technickými a produktovými školeniami.

Program Support partner je určený pre vybraných partnerov OpenTextu, ktorí sú schopní poskytovať podporu koncovým používateľom systému a zároveň spĺňajú týchto päť kritérií:

  • pôsobnosť v regióne, kde nemá support OpenTextu svoje zastúpenie,
  • jazykovú vybavenosť, ktorú OpenText neponúka,
  • ponúka strategickú výhodu pre OpenText,
  • zapája sa do vzťahu „nezávislý softvérový predajca“ s OpenText
  • súhlasí s podmienkami podpory koncového používateľa, ktoré OpenText nemôže prevziať priamo