V uplynulých dňoch sme obnovili naše ZLATÉ PARTNERSTVO so spoločnosťou OPENTEXT na ďalšie obdobie. Sme jediným partnerom v regióne strednej a východnej Európy, ktorý dosiahol toto kritérium.

IXTENT je partnerom spoločnosti OpenText už od roku 2004, v posledných rokoch si drží silnú pozíciu zlatého partnera operujúceho v regióne CEE s presahom do regiónu DACH. Obnovené partnerstvo zahŕňa kategórie RESELLER a SUPPORT pre Českú a Slovenskú republiku v týchto oblastiach: Enterprise Content Management, Business Process Management a Customer Experience Management.