Prijmite pozvanie na SAP Fórum 2017 ČR. Rovnako ako v minulých rokoch prebehne vo dvoch vzájomne prepojených konferenciách v máji a septembri 2017.

Spoločnosti IXTENT a OpenText sú spoločne opäť partnermi konferencie SAP FORUM 2017 ČR, preto si Vás dovoľujeme pozvať na májové SAP Fórum 2017, ktoré sa bude konať dňa 31. mája 2017 vo Fóre Karlín (Pernerova 53, Praha 8) od 12:00 hodín.