Spoločnosť EvoBus Česká republika je zákazníkom spoločnosti IXTENT už od roku 2012. Digitalizáciou veľkej časti agendy na vybraných výrobných úsekoch, súvisiacu s životným cyklom konkrétnych obchodných artiklov (v tomto prípade autobusov), ktorú zaistila spoločnosť IXTENT, patrí EvoBus Česká republika medzi organizácie vítajúce digitálny vek.

EvoBus je európskou pobočkou koncernu Daimler AG. So svojimi značkami Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus a BusStore zaisťuje celé spektrum služieb na európskom trhu s autobusy. Ako súčasť divízie Daimler Buses je najväčším európskym výrobcom autobusů a jedným z největších producentů na celom svete. Ešte do minulého roku bola všetka dokumentácia o vyrábaných a následne predávaných vozidlách tejto spoločnosti vedená v papierovej podobe. To sa zmenilo vďaka spoločnosti IXTENT.

Cieľom projektu, ktorý sa uskutočnil v roku 2016 počas dvoch mesiacov, bola realizácia autonomného riešenia pre organizáciu vozidlovej dokumentácie v existujúcom systéme na správu dokumentov (DMS) a automatický import všetkej existujúcej aj novo generovanej dokumentácie bez dodatočných nákladov do budúcnosti. Vytvorilo sa tak štrukturované prostredie, kam sú automaticky ukladané napríklad protokoly z výroby, obchodné a technické informácie, faktúry či preberacie protokoly. Do DMS je postupne skenovaná a importovaná aj historická dokumentácia, ktorá bola iba v papierovej podobe. Bola zároveň vykonaná čiastočná likvidácia papierového archívu, ktorý bol naskenovaný. Proces je takto nastavený aj do budúcnosti, pre zložky v budúcnosti vyrobených či predaných vozidiel.

Využitá bola existujúca platforma (OpenText Content Suite), a na jej základoch bola vytvorená nová agenda, ktorá sa prispôsobila požiadavkám užívateľov na štruktúru dokumentov a jednotlivých procesov. Vďaka tejto agende je okrem iného zaistená maximálna prehľadnosť všetkých fáz v rámci cyklu fyzického „života“ vozového parku EvoBusu, čo zvyšuje nielen interne prehľadnosť a dohľadateľnosť, ale i minimalizuje riziká vyplývajúce zo zmluvných záväzkov voči protistranám spoločnosti EvoBus.

Spoločnosť IXTENT zaisťuje EvoBusu naďalej softwarovú a aplikačnú podporu implementovaných riešení.

Pre viac informácií kontaktujte:

IXTENT s.r.o.
Hedvika Šebková
Jankovcova 1595/14
Praha 7
E-mail: hedvika.sebkova@ixtent.com