Spolupráca s Dopravným podnikom hlavného mesta Prahy sa začala stretnutím na SAP fóre, kde sa spoločnosť IXTENT prezentovala ako skúsený implementátor riešení SAP.

Samotný projekt bol spustený v septembri 2018. Zámerom projektu bola implementácia nástroja na trojcestné párovanie prichádzajúcich faktúr na softvérovej platforme SAP Vendor Invoice Management by OpenText. Implementácia zahŕňala aj nástroj na rozpoznávanie textu (ICC), ktorý automaticky vyťažuje údaje z došlej faktúry a zapisuje ich do SAP-u, kde následne prebieha párovanie informácií na faktúre, objednávke a príjemke.

Súčasťou dodávky bolo vytvorenie workflow pre faktúry v module SAP VIM – funkčné riešenie pre bežnú prácu používateľov, vrátane validačnej obrazovky na korekciu chybne rozpoznaných údajov. Dopravný podnik so zavedením tohto riešenia likviduje dodávateľské faktúry elektronicky. Projekt bol úspešne ukončený v marci 2020.