Prečítajte si obsahovo bohaté dvojčíslo IXTENT newslettera, ktorý sumarizuje udalosti firmy od jesene 2018 do jari 2019.