V rámci dlhodobého partnerstva s kanadskou spoločnosťou OpenText sa spoločnosť IXTENT zúčastnila Dní Kanady v Ostrave.

Dni Kanady v Moravskoslezskom kraji sa konali v rámci osláv 150. výročia vzniku kanadského štátu. Slávnostné otvorenie akcie prebehlo v hoteli Imperial dňa 20. 11. s Jej Excelenciou Barbarou C. Richardsonovou. Spoločenského stretnutia sa ďalej zúčastnili predstavitelia hostiteľských miest Moravskoslezského kraja a partneri či podporovatelia tejto udalosti.

Druhý deň akcie pokračoval obchodno-podnikateľským a investičným fórom v aule Vysokej školy Báňskej Technickej univerzity v Olomouci. V obchodnej časti mali jednotlivé firmy možnosť prezentovať sa ako vystavovatelia pri stánku či prispieť svojou prednáškou. V rámci bloku prednášok zaznelo predstavenie spoločnosti IXTENT, ktorá je na českom trhu jediným partnerom OpenTextu na úrovni GOLD. Ďalej sa prezentovala Hospodárska komora Moravskoslezského kraja, Okresná hospodárska komora Opavy, Czechinvest, Czechtrade a ďalší.

V rámci investičného fóra vystúpila s prednáškou pani veľvyslankyňa Kanady Barbara C. Richardsonová, prezident Kanadskej obchodnej komory v ČR, obchodná rada Veľvyslanectva Kanady v ČR, obchodná poradkyňa Veľvyslanectva Kanady v ČR a zástupca Ministerstva priemyslu a obchodu ČR.

Spoločnosť IXTENT využila túto výnimočnú príležitosť na neformálne stretnutie so zástupcami ambasády, na nadviazanie obchodnej spolupráce so zástupcami zúčastnených firiem a v neposlednom rade na získanie potenciálnych zamestnancov z radov študentov technických odborov.