Je ráno. Robotník prichádza k výrobnej linke, kde mu na monitore počítača svieti jeho zadanie na aktuálny deň…
Je to sen?
Nie, je to digitalizácia výroby spoločnosťou IXTENT!


Zažite 4. priemyselnú revolúciu, digitalizujte celý proces výroby, využívajte mobilné aplikácie na zber dát z výroby, skenujte dáta z prevádzky cez telefón, distribuujte technické informácie naprieč firmou, posielajte podklady v reálnom čase až k výrobnej linke!

Pomôžeme vám…

  • digitalizovať celý proces výroby,
  • distribuovať technické podklady až k výrobnej linke (cez QR kód materiálu),
  • riadiť úkony v čase (cez mobilné aplikácie/skenovanie),
  • spravovať technickú, výrobnú, servisnú a logistickú dokumentáciu,
  • nastaviť manažment kvality, služieb a produktov,
  • automaticky zhromažďovať obsah dodávateľských faktúr, dodacích listov, objednávok… ,
  • implementovať bezpapierovú personalistiku,
  • zaviesť Claim Management (proces riadenia pohľadávok).

Naša pridaná hodnota …

V súlade s blížiacim sa nástupom 4. priemyselnej revolúcie pomáhame výrobným spoločnostiam výrazne a vyčísliteľne znížiť prevádzkové náklady zrýchlením a skvalitnením procesov spojených s dokumentmi. Dosahujeme to aplikovaním celého radu nástrojov pre tzv. bezpapierovú kanceláriu – t. j. implementáciou pokročilých softvérových nástrojov od popredných výrobcov. V mnohých prípadoch majú tieto agendy veľmi úzku väzbu na ERP systém SAP alebo iný výrobno-ekonomický systém, s ktorými sú naše riešenia natívne integrované.

Prípadová štúdia

Mobilná aplikácia na zber dát z výroby a efektívne spracovanie dokumentov vo výrobnom podniku EvoBus Česká republika

Spoločnosť EvoBus ČR, rovnako ako väčšina výrobných firiem, generuje veľké množstvo dokumentácie týkajúce sa jednak výrobných procesov, ale aj obchodnej a administratívnej činnosti spoločnosti. S množstvom dokumentácie rastie aj čas a náklady spojené s jej správou a evidenciou. Riešenie spoločnosti IXTENT umožnilo spoločnosti EvoBus ČR ľahko a efektívne spravovať najrôznejšie druhy dokumentov a informácií v nich obsiahnutých v elektronickej podobe a vďaka mobilnej aplikácii efektívne dokumentovať priebeh výrobného procesu.

Mobilná aplikácia na zber dát z výroby

V roku 2014 sa začala spoločná diskusia o novom trende mobilných aplikácií a ich využití vo výrobnom procese. Cieľom bolo nahradiť niektoré papierové dokumenty, na ktoré sa zaznamenávajú dáta z výroby mobilnou aplikáciou, ktorá by umožňovala riadne zdokumentovanie výrobného procesu podľa súčasných požiadaviek spoločnosti EvoBus ČR.

Obrázok 1: Záznam hodnôt z výrobného procesu prostredníctvom mobilnej aplikácie

Mobilná aplikácia navrhnutá spoločnosťou IXTENT umožňuje, aby pracovníci vo výrobe zaznamenávali prostredníctvom tabletu namerané údaje do elektronických formulárov. Aplikácia ich upozorní na hodnoty nad/pod limitom a môže iniciovať nápravnú akciu, napríklad odoslať úlohu iným výrobným pracovníkom, aby sa pridala určitá látka, vďaka ktorej sa parametre merania dostanú do normy.

Po dokončení merania aplikácia vytvorí PDF protokol o výsledku merania, ktorý sa archivuje v súčasnom DMS. Ide o čisto webovú responzívnu aplikáciu zakladajúcu sa na technológii HTML 5. Použitím tejto koncepcie sa zaistí, že nezávisle od zvoleného zobrazovacieho zariadenia, operačného systému či prehliadača sa bude aplikácia správať konzistentne a prijateľne z používateľského hľadiska. Mobilná výrobná aplikácia uľahčuje administratívne úkony spojené s výrobným procesom, zaisťuje striktné dodržiavanie výrobných postupov a štandardizáciu pri ich dokumentovaní.

Obrázok 2: PDF protokol s výsledkami merania

Riešenie spoločnosti IXTENT uľahčilo spoločnosti EvoBus ČR prístup k informáciám potrebným na riadenie výroby a umožnilo zabezpečené a automatizované spracovanie a archiváciu elektronických dokumentov. Riešenie správy, tvorby a distribúcie výkazov a reportov umožňuje sledovať všetky dôležité ukazovatele výkonnosti a pomáha zabezpečiť, aby boli všetky potrebné informácie v správnom okamihu dostupné správnym pracovníkom.

Medzi našich spokojných klientov patria:
Škoda auto, BOSCH, Danfoss, TPCA, Hyundai…a ďalší.

Ešte váhate?
Kontaktujte nás a získajte viac informácií, modelovú ponuku či referencie z vášho odboru!
A získajte tak svoju konkurenčnú výhodu…