Čo priniesla konferencia OpenText World Europe?

14. – 15. apríla 2021 sa konala online konferencia OpenText World Europe 2021. Tak ako každý rok oboznámila účastníkov s aktuálnymi trendmi v oblasti správy a riadenia podnikového obsahu.

Zrýchľovanie digitálnej transformácie pokračuje. COVID-19 urýchlil zmeny nielen v ponuke IT riešení, ale aj v dopyte zákazníkov; ľudia pracujú inak, na diaľku, možno aj efektívnejšie. IT spoluvytvára „biznis“ organizácií s cieľom zjednodušiť a zefektívniť interné procesy, koncepcia „Business Workspace“ je jedinečnou výhodou a stávkou na dobrú kartu.

Medzi novinkami spoločnosti OpenText okrem iného zaznela aj skutočnosť, že čas akvizícií ustupuje, spoločnosť OpenText zákazníci dlho vnímajú ako „One Stop Shop“, dodávateľa, ktorý má vo svojom portfóliu takú širokú škálu produktov, že dokáže pokryť akúkoľvek oblasť správy informácií. Spoločnosť naďalej intenzívne investuje do výskumu a vývoja, aby si udržala vedúce postavenie v oblasti správy obsahu.


Oblasti najväčších zmien v spoločnosti OpenText:

 • Cloud vo variante softvér ako služba
 • Umelá inteligencia prenikajúca do viacerých produktov
 • Humanizácia a modernizácia kľúčových technológií
 • Integrácia so službou Microsoft 365

Hlavná téma – cloud ako služba

 • Spoločnosť OpenText poskytuje cloud aj ako službu
 • Produkty s označením „CE“ – cloud edition – jedna verzia produktu
 • Kontajnerizácia (Kubernetes) = jednoduchšia aktualizácia produktu
 • Štvrťročná správa vydaní (21.1, 21.2 atď.)

Spoločnosť OpenText je otvorená akýmkoľvek variantom cloudu:

 • Súkromné/verejné/OnPrem – prechody bez poplatkov
 • SaaS pre jednoduché scenáre

Reaguje tak na dopyt po menších/lacnejších riešeniach. Ponúka aj mikroslužby, ako je kombinácia riešení OnPrem s ponukou SaaS, digitálny podpis, nástroje na zdieľanie informácií mimo organizácie, spoluprácu v M365, jednoduché generovanie dokumentov a približne 20 ďalších služieb.

Modernizácia kľúčových technológií:

 • OpenText Magellan – prienik umelej inteligencie do tradičných produktov
 • Zlepšenie technológie OCR/ICR
 • Automatické ukladanie/import do DMS
 • Analýzy veľkých objemov údajov

M365

 • Prepojenie s akcelerovanými produktmi M365 – Extended ECM for M365

DMS – Content Suite Platform (Content server)

 • Ďalšie vylepšenie Smart UI
 • Smart Document Templates)
 • Intelligent Viewing (inteligentné prehliadanie dokumentov)
 • Intelligent Filling (intuitívne vypĺňanie dokumentov)

Ekosystém SAP

 • Stabilná ponuka reagujúca na cloud, HANA, S4,…