OpenText oznámil uvoľnenie OpenText ™ Content Server 16.2.10. Táto verzia obsahuje mnohé používateľské vylepšenia funkcionalít, nástrojov na spoluprácu, pripravenosť na cloud a správu dokumentov.

Čo je teda konkrétne nové v Content Server 16.2.10?

Použiteľnosť Smart View

 • Rýchlejšie prechádzanie a zobrazenie priestoru Business Workspace
 • Rýchlejšie a ľahšie nahrávanie súborov pretiahnutím celých priečinkov
 • Optimalizované rozloženie priestoru obrazovky pre rozšírené widgety
 • Lepšia kontrola nad správou záznamov založenou na vyhľadávaní
 • Možnosť viacpočetných funkcií správy záznamov
 • Nové možnosti správy úloh, oprávnení a vzťahov v rámci Business Workspace

Rozšírenie funkcionality systému

 • Kroky workflow je možné teraz použiť na vytvorenie Business Workspaces
 • Workflow je možné teraz spustiť pomocou widgetu „Nedávno navštívené“, Business Workspaces a zlúčených dokumentov
 • Osobné notifikácie umožňujú používateľom rýchlo vytvárať úlohy, ktoré si môžu sami priradiť
 • Notifikácie je možné priradiť tiež skupinám, čo zlepšuje tímovú spoluprácu
 • Rozšírené vyhľadávanie teraz podporuje vyhľadávanie vzorov pre e-mailové adresy, poznámky používateľov a hashtagy v plnom texte

Spolupráca nad dokumentmi

 • DocuSign®, služba tretej strany, je teraz k dispozícii ako krok vo workflow
 • Spoluprácu s používateľmi mimo vašej organizácie je možné realizovať pomocou nových rozšírených úloh správcu, auditu a vylepšených možností synchronizácie ponúkaných v OpenText Core Share

Pripravenosť na cloud

 • Ukážkové obrázky Docker a skripty implementácie sa teraz poskytujú, aby zákazníkom pomohli vyvinúť vlastné postupy na nasadenie platforiem Kubernetes a Docker
 • Automatizácia bola rozšírená, aby pokryla funkcie exportu, importu a skriptovania pri viac ako 500 prostrediach
 • Systém Centier teraz podporuje synchronizáciu aktualizácií, opráv a jazykových balíčkov v spravovaných prostrediach

Správa a administrácia

 • Boli vylepšené funkcie na presúvanie súborov (napr. funkcionality na výber viacerých objektov, ktoré sa majú presunúť)
 • Obmedzenie typov súborov je k dispozícii pre upload – na základe vzorov – typu alebo mena
 • Je možné nakonfigurovať tak, aby vylučovali zastarané hodnoty, čo pomáha zlepšiť relevanciu propagovaných výsledkov vyhľadávania
 • Nástroje na obnovenie vyhľadávania umožňujú obnovený index aktualizovať o zmeny, ktoré boli vytvorené od posledného dátumu zálohy
 • Obsah priečinka môžu používatelia s príslušnými oprávneniami zmazať