S koncom marca 2019 končí podpora produktu OpenText Content Server a Archive Server verzie 10.5.

Rovnaká situácia sa týka nadväzujúcich technológií, a to OpenText Directory Services, Imaging Enterprise Scan a Extended ECM for SAP.
Odporúčame včasné riešenie situácie, upgrade na najnovšiu verziu 16.2.

Neváhajte sa obrátiť na našich konzultantov pre zaistenie hladkého priebehu upgradu.