V tejto zvláštnej dobe bezprecedentných zmien sa organizácie snažia udržať svoju dynamiku. Potreba efektívneho prístupu k informáciám, podpora tímovej práce, kontinuita procesov a správa vecí verejných sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Technológie OpenText™, vrátane nových cloudových edícií (CE) série OpenText™ Content Suite a OpenText™ Extended ECM, sú navrhnuté tak, aby tieto problémy vyriešili a pomohli organizáciám prekonať súčasnú situáciu a byť tak silnejšie a odolnejšie.

Najnovšie vydania OpenText Content Suite Cloud Edition (CE) 20.2 a OpenText Extended ECM Cloud Edition (CE) 20.2 využívajú natívne cloudové technológie, ktoré výrazne zjednodušujú nasadenie, upgrady a rýchle zavádzanie nových funkcií. Hoci je riešenie OpenText CE navrhnuté pre cloud, naďalej ponúka zákazníkom možnosť výberu, akým spôsobom ho nasadiť a spravovať (buď ako konzervatívne on-premise riešenie alebo v preferovanom inovatívnom cloude), riešenie OpenText CE môže bežať kdekoľvek.

Čo je nové v Content Suite Cloud Edition (CE) 20.2 a Extended ECM Cloud Edition (CE) 20.2?

  • Inteligentné generovanie dokumentov v používateľsky prívetivom zobrazení
    (Vytvárajte dokumenty pomocou automaticky vyplnených šablón na zrýchlenie produktivity! Systém automaticky poskytne výber relevantných šablón na základe vložených pravidiel a personalizovaného prostredia používateľa, ďalej vytvorí dokumenty v správnej zložke s príslušnou klasifikáciou.)
  • Vylepšenie interaktívnej konfigurácie vstupnej stránky Smart View (Tá umožňuje používateľom skryť a zobraziť widgety, zmeniť poradie widgetov, pridať skupiny zástupcov pre rýchlejšiu prácu v pracovnom prostredí používateľského rozhrania.)
  • Prepojenie s inteligentným skenovaním (Kombináciou riešenia Extended ECM s OpenText ™ Core Capture alebo OpenText ™ Intelligent Capture možno automaticky ukladať prichádzajúce dokumenty na správne miesto v pracovnom priestore pre ešte efektívnejšiu správu informácií medzi koncovými bodmi.)
  • Zachytenie a archivácia tímových četov (Záznamy četov zo služby Microsoft Teams možno ukladať do pracovného priestoru Extended ECM, možno spravovať aj životný cyklus tímov udržiavaním histórie spolupráce, členstvo pripojených tímov Microsoft Teams možno mapovať a ovládať priamo z hlavnej aplikácie OpenText Extended ECM pre SAP.)

Viac informácií

Potrebuje poradiť? Máte záujem o nezáväznú konzultáciu tohto riešenia pre svoju spoločnosť? Kontaktujte nás na adrese: sales@ixtent.com