Servisní podpora

Kontakt pro technické informace a nahlašování incidentů

Zákazníci s aplikační nebo softwarovou podporou nás mohou kontaktovat emailem, telefonicky nebo pomocí webového portálu.

Emailový přístup

Webový přístup

Telefonický kontakt

Kontakt pro obchodní informace

Noví i naši stávající zákazníci můžou jakýkoliv dotaz ohledně podpory řešení nebo software položit telefonicky nebo emailem (+420 222 363 653, sales@ixtent.com). Rádi vám zodpovíme vaše dotazy!

Poskytované služby

Naše znalosti a schopnosti nabízíme i ve službách profesionální servisní podpory zákazníků. Ty poskytujeme na základě jednorázové objednávky anebo v podobě dlouhodobých kontraktů.

V případě dlouhodobé spolupráce lze využívat výhod některého z následujících programů, případně i jejich kombinaci.

Podpora software (SW podpora)

Tento typ podpory zajišťuje služby produktových specialistů, zaměřené na podporu těch softwarových produktů, které jsou společností poskytovány v rámci produktového portfolia. Některé z činností poskytované na základě kontraktu o SW podpoře jsou:

Podpora řešení (Aplikační podpora)

Podpora je určená pro zákazníky, kteří mají naimplementované řešení v rámci portfolia produktů společnosti IXTENT a vyžadují zvýšenou úroveň péče o toto řešení. Specialisté proaktivně hledají možnosti zlepšení, případně na základě požadavků řeší požadavky zákazníků na opravu chyb, změnu nastavení nebo rozšíření funkcionality. Několik hlavních náplní aplikační podpory: