Servisní podpora

Přístupy

Telefonický kontakt

Obchodní informace

Portfolio služeb

Svým zákazníkům nabízíme profesionální servisní podporu – ať už na základě jednorázové objednávky či dlouhodobého kontraktu. V případě dlouhodobé spolupráce lze využívat výhod některého z následujících programů, případně jejich kombinaci.

Podpora software (SW podpora)

Tento typ podpory garantuje kapacity specialistů zaměřených na softwarové produkty, které má IXTENT v portfoliu:

 • dodávky aktualizovaných verzí produktů,
 • opravy chyb softwaru,
 • dodávky dokumentace a jejich aktualizované verze,
 • konzultace se specialisty,
 • přístup na zákaznický portál a hotline,
 • garance reakční doby pro řešení havárií a problémů softwaru,
 • a mnoho dalších.

Podpora řešení (Aplikační podpora)

Podpora je určená pro zákazníky, kteří mají naimplementované řešení v rámci portfolia produktů IXTENT a vyžadují zvýšenou úroveň péče o toto řešení. Specialisté IXTENT proaktivně hledají možnosti zlepšení, případně řeší změnu nastavení nebo rozšíření funkcionality systému.

Hlavní náplní aplikační podpory je:

 • profylaktické služby řešení,
 • konzultační služby rozvoje řešení,
 • opravy chyb a řešení problémů,
 • aplikace požadovaných změn,
 • přístup na zákaznický portál a hotline,
 • garance reakční doby pro řešení havárií a problémů řešení,
 • a mnoho dalších.