Zpracování zpráv datových schránek

Datové schránky zásadně mění způsob komunikace se státní správou i s dalšími právnickými subjekty. Datová schránka však řeší pouze předání dokumentu příslušné právnické osobě, nikoliv další úkony týkající se distribuce příslušného dokumentu konkrétnímu adresátovi v organizaci, jeho bezpečné uložení a archivaci. Datová zpráva uložená v datové schránce právnické osoby po třech měsících zaniká, pakliže není archivována či konvertována na listinou. Konektor pro datové schránky představuje komplexní řešení příjmu, odesílání a správy zpráv datových schránek a jejich integraci s podnikovým informačním systémem bez ohledu na jeho typ. Získáte tak plnou kontrolu nad zprávami datových schránek a nehrozí nebezpečí z prodlení při jejím vyřizování.

Konektor do datových schránek od společnosti IXTENT poskytuje následující výhody:

Hlavní výhody: