Datové schránky – ISDS

Pro koho se hodí?

Pracujete s datovými zprávami, máte jich velké množství a obsluhujete mnoho datových schránek? Každý den se připojujete do oficiálního portálu a stahujete zprávy manuálně? Jde to i jinak!

 • Spravujte

  více schránek najednou

 • Ukládejte

  příchozí i odchozí zprávy a doručenky

 • Naplánujte,

  kdy se budou zprávy stahovat

 • Zpřístupněte

  zprávy uživatelům v systému, na který jsou zvyklí

 • Neplýtvejte

  prací fyzickým přístupem na portál

Hlavní výhody a funkce našich řešení

Řešení ISDS Connector umožňuje vyhovět rozličným potřebám na práci s datovými zprávami prakticky všech organizací v rámci České republiky. Jedná se o univerzální, nezávislou, plně škálovatelnou (pro uživatele skrytou) serverovou komponentu, která propojí systém ISDS České pošty se zvolenou aplikací pro práci s elektronickým dokumentem. Uživatelé se již nemusí přihlašovat a manuálně stahovat či odesílat datové zprávy.

ISDS Connector plně podporuje příchozí korespondenci do organizace, stejně tak odchozí. Vzhledem ke své koncepci je možné připojit k jedné instanci ISDS Connectoru neomezené množství datových schránek, což ocení např. organizace disponující vícero právnickými osobami.

Řešení poskytuje přívětivé administrátorské rozhraní pro rozličné nastavení stahovaní a odesílání datových zpráv, vždy dle potřeb a specifik konkrétní organizace. Dodržování termínů, lhůt a pravidel plynoucích z komunikace prostřednictvím datové schránky bude díky individuálnímu nastavení aplikace snadné, s eliminací rizika lidského pochybení.

Mezi podporované systémy pro práci s elektronickým dokumentem (DMS), které jsou nativně integrovány s ISDS Connectorem, patří i MS SharePoint ve verzi O365, DMS OpenText, SAP ERP, MS Exchange nebo je možné využít samostatné webové aplikace.

Release notes

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Elektronický archiv zákaznických složek

Přečíst případovou studii

Podobné řešení jsme také poskytli PRO

Prozkoumejte cestu k digitální transformaci