Faktury a další finanční doklady

Pro koho se hodí?

Přijímáte papírové faktury, které musíte ručně přepisovat do ERP systému. Následně je kontrolujete, schvalujete a papírově archivujete. Zkuste to jinak, digitálně.

 • Skenování,

  automatizované vytěžení dat a kontrola výjimek

 • Elektronický oběh

  faktur (Workflow)

 • Schvalování a proplácení

  faktur bez prodlev

 • Zpřístupnění

  faktur návazným systémům

 • Archivování faktur

  elektronicky v souladu s legislativou

 • Finanční reporty z ERP

  můžete uchovávat i zpětně

Hlavní výhody a funkce našich řešení

Implementujeme osvědčená řešení pro podporu všech dokumentových procesů souvisejících se zpracováním finančních a souvisejících dokladů (dodavatelské faktury, odchozí faktury…) s vazbou na ERP (jako například SAP). Našimi typickými projekty jsou digitalizace, automatizované vytěžování dat z faktur s vazbou na data v ERP (objednávky, dodací listy apod,), schvalování finančních dokladů formou workflow, dokumentová a datová archivace faktur a finančních reportů. Máme za sebou stovky úspěšně realizovaných projektů.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Efektivní elektronické workflow pro likvidaci faktur

Přečíst případovou studii

Podobné řešení jsme také poskytli PRO

Prozkoumejte cestu k digitální transformaci