Zajištění legislativního rámce archivace dokumentů

Elektronické originály dokumentů jsou rovnocennou náhradou papírových listin. Je však nutné zajistit jejich ochranu a důvěryhodnost v souladu s legislativou a současnými moderními trendy v ICT. Součástí archivačního řešení IXTENT jsou služby I.CA, poskytovatele kvalifikovaných certifikátů, časových razítek a elektronických podpisů, či zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů prostřednictvím biometrického podpisu.

Soulad s lokální i evropskou legislativou je dále zajištěn certifikací vůči všem důležitým mezinárodním standardům pro správu a archivaci dokumentů (OAIS, MoReq, ISO 15489, PAdES LTV, CAdES-A, PDF/A-1,2,3, RFC4998, U.S. DoD 5015.02-STD, DITSCAP, SEC 17a-4, U.S. Section 508, U.S. FDA 21 CFR Part 11, DCTS, PL3).

Archivační řešení IXTENT poskytuje i řadu dalších inteligentních a bezpečnostních funkcí, jako je například:

I.CA Certifikáty a časová

Společnost IXTENT integruje dodávané produkty se službami První certifikační autority, která se stala v roce 2002 akreditovaným poskytovatelem kvalifikovaných elektronických certifikátů umožňujících komunikaci se státní sférou. Od roku 2006 je rovněž akreditovaným poskytovatelem časových razítek.

Vybrané produkty společnosti I.CA:

Biometrický podpis

Jedním z dalších způsobů, jak prokázat důvěryhodnost dokumentu, je použití biometrického podpisu. Biometrický podpis je založen na unikátních charakteristikách ručně psaného podpisu (tlak, akcelerace, rytmus, rychlost, směr tahu, analýza úhlů podpisu atd.). Výhody verifikace dokumentu prostřednictvím biometrického podpisu jsou:

Společnost IXTENT nabízí řešení biometrického podpis od společnosti KOFAX (Softpro).