Správa technické a výrobní dokumentace

Každý výrobní podnik generuje řadu dokumentů, které s procesem výroby úzce souvisí – projektová dokumentace, výkresy, technické plány, nabídky, smlouvy, objednávky, faktury atd. S množstvím dokumentace rostou i čas a náklady spojené s její správou a evidencí. Řešení společnosti IXTENT umožňuje organizacím velmi snadno a efektivně spravovat všechny druhy obsahu, a to po celou dobu životního cyklu výrobku.

Řešení IXTENT přináší následující výhody:

Hlavní výhody: