Správa smluv

Pro koho se hodí?

Chcete mít smluvní dokumentaci pod kontrolou, snadno dohledatelnou a přístupnou, bezpečně uloženou a systémově hlídanou, aby se na nic nezapomnělo a probíhalo dle dohodnutých postupů?

 • Pohled na smluvní dokumenty

  v požadovaném kontextu

 • Automatizované hlídání termínů

  a všech náležitostí smlouvy

 • Schvalovací a připomínkovací proces

  pod kontrolou

 • Zabezpečení

  proti degradaci, ztrátě a neoprávněnému přístupu

 • Standardizace

  smluvní dokumentace a postupů

 • Úspora

  nákladů na papírový archiv

 • Zrychlení

  celého souvisejícího procesu

Hlavní výhody a funkce našich řešení

Smlouvy jsou jedny z nejdůležitějších dokumentů, které společnosti spravují. Složité je už jejich vytváření, při kterém využijete verzování a auditní stopu změn, po podpisu smlouvy musíte naopak zajistit její nezměnitelné uchování a jednoduchý přístup všem, kdo s ní potřebují pracovat. U smluv s citlivými údaji budete klást důraz na to, aby se k nim nedostal nikdo nepovolaný. Další funkci, kterou potřebujete, je upozornění na termíny, které jsou pro danou smlouvu zásadní (výpovědní lhůty, obnovení, platnost, atd.). S tím vším Vám při nasazování Contract Managementu naši konzultanti pomohou.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Centralizovaný systém pro správu dokumentů a řízení obchodního procesu

Přečíst případovou studii

Podobné řešení jsme také poskytli PRO

Prozkoumejte cestu k digitální transformaci