Správa, monitoring a archivace e-mailových serverů

E-mail je dnes jedním z nejvýznamnějších komunikačních nástrojů a obsahuje stále více důležitých obchodních informací. Velikost informací a souborů poštovních serverů či lokálních uložišť na PC neustále narůstá a stává se velkým problémem. Bez sofistikovaných nástrojů jsou mailové servery zcela bez kontroly obsahu. Každá společnost by se tak měla zabývat otázkou, jak tyto informace dlouhodobě a hlavně bezpečně uchovávat, ale zároveň je mít stále pod kontrolou, rychle a efektivně přístupné a dohledatelné. A to samozřejmě i v návaznosti na legislativní předpisy, které chápou mailovou komunikaci jako standardní obchodní dokumentaci se všemi právními důsledky.

Řešení lze nalézt pouze s využitím automatizované klasifikace (třídění) zpráv, která společnosti umožní relevantní informační obsah identifikovat, oddělit a přesunout do archivačního uložiště. Archivované zprávy jsou i nadále řízeně dostupné (na základě oprávnění).

E-mail Management a jeho automatické a interaktivní funkce umožní uživatelům i vedení firmy zpětně zdokumentovat jednotlivé činnosti. Do sady funkcionalit patří možnost definovat, zabezpečit a kontrolovat procesy, u nichž má být e-mailový obsah striktně řízen, dlouhodobě zachován anebo kontrolovaně zničen (elektronická skartace).

Řešení E-mail Managementu od společnosti IXTENT poskytuje: