Správa a sdílení dokumentů

Potýkáte se s množstvím dokumentů, které jsou nekontrolovatelně ukládány na discích počítačů uživatelů nebo někde na serveru ve sdílených složkách? Jsou informace nepřístupné, nebo naopak nemůžete řídit efektivně přístupová práva? Je vaše hledání konkrétních informací uložených v dokumentech zdlouhavé? Sdílení aktuálních verzí dokumentů s více kolegy téměř nemožné? Potřebujete zefektivnit procesy? Správná informace v pravý čas znamená významnou konkurenční výhodu, která může pomoci v dalším rozvoji firmy a vést k jejímu ekonomickému růstu a větší prosperitě. Řešení představuje Document Management System (DMS), nástroj pro správu nestrukturovaných informací a dat.

Dokumenty doprovázejí každou oblast zajišťující chod společnosti

Nejčastěji je nutné zajistit zpracování:

Efektivní správa, sdílení a oběh dokumentů

Základním principem Document Management systému je umožnit efektivně spravovat jakékoliv dokumenty nebo informace (elektronické soubory, skenované dokumenty, zvukové záznamy, videa, e-mailovou komunikaci atd.), vytvořit prostředí pro vedení veškerých doplňujících informací (např. vyhledávacích atributů nebo vazeb na další dokumenty) a poskytnout uživatelům funkce pro práci s dokumenty.

Document Management systém přináší tyto funkcionality:

Legislativa klade na firmy a organizace vyšší požadavky na správu veškerých dat a dokumentů spojených s podnikáním. Činnost firmy musí být transparentní a dlouhodobě zpětně prokazatelná. Cíle lze dosáhnout jedině bezpečným uchováním všech relevantních dat a dokumentů v DMS.