Správa a archivace dokumentů na platformě SharePoint

Řešení postavená na platformě Microsoft SharePoint jsou vhodná pro jednodušší a přehlednější komunikaci uvnitř společnosti s možností správy obsahu dokumentů v souladu s firemními předpisy a požadavky po celou dobu jejich životního cyklu - od evidence vstupu dokumentu do firmy, zajištění jeho digitalizace či OCR zpracování, přes řízený oběh a schvalování ve workflow, elektronickou archivaci dle platné legislativy, až k přenosu obsahu do dalšího podnikového systému či výstupu dokumentů z firmy.

Vlastnosti řešení IXTENT na platformě Microsoft SharePoint:

Hlavní výhody: