Řízení procesů organizace

Obchodní proces je sestaven z lidí, informačního obsahu a aplikací organizace. Pouze pokud tyto tři elementy spolupracují dohromady v integrovaném prostředí, je možné zvýšit produktivitu a hodnotu spolupráce celého řetězce. Obecným cílem procesního řízení je optimalizace procesů tak, aby organizace byla schopna reagovat na dynamické změny trhu a potřeb zákazníků. Business Process Management (BPM) nabízí prostředky pro řízení, optimalizaci, automatizaci a transparentnost firemních i zákaznických procesů. Pokud je toho docíleno za pomocí software, je efekt zásadně pozitivní a přínosy maximální.

BPM je komplexní nástroj pro řízení a správu vnitropodnikových a obchodních procesů po celou dobu jejich životního cyklu

Typickými obchodními případy pro nasazení BPM jsou například procesy při zpracování faktur, žádostí o služební cestu či dovolenou, tvorba a schvalování nabídek, smluv, nebo složité obchodní procesy typu likvidace pojistných událostí či schvalování bankovního úvěru apod. Obecně platí, že každá organizace má své vlastní klíčové procesy. Nutné podmínky produktivity a efektivity procesů jsou splněny tehdy, pokud pracují osoby, podnikové aplikace a informační obsah ve vzájemném souladu.

IXTENT Business Process Management poskytuje: