Podpora obchodních procesů

Obchodní proces je doprovázen řadou strukturovaných i nestrukturovaných, papírových nebo elektronických dokumentů a pošty, které je potřeba spravovat, a zajistit tak přístup pracovníků obchodního oddělení ke všem potřebným informacím. Neméně důležitá je také možnost automatizace obchodních procesů, díky které dochází k výrazné časové a nákladové úspoře. Společnost IXTENT poskytuje řešení, které vám zajistí centralizovanou správu dokumentů a efektivní spolupráci vašich obchodních reprezentantů.

Centralizovaná správa obchodních dokumentů

Moderní obchodní oddělení se neobejde bez servisu centralizovaných informací, sjednocených postupů (workflow) či možnosti individuálního přístupu pro využívání informací přes webové a mobilní rozhraní. Škálovatelnost klientské databáze a souvisejících informací podle různých hledisek segmentace, jakož i další funkce reportingu, umožňují obchodníkovi rychle získat přehled o relativních hodnotách pro kvalitnější rozhodování v reálném čase. Propojenost s podnikovým finančním systémem (ERP) dává možnost zpětné vazby o finančních tocích a souhrnných reportingů. Obchod využívá a zpětně dodává informace z trhu do supportních oddělení, jako je marketing (CRM), právní služby, oddělení servisu aj.

Řešení IXTENT vytvoří z fází obchodního procesu pracující soukolí

Podnik, který chce dlouhodobě rozvíjet svou obchodní činnost, naplňovat přání klienta, ale i respektovat legislativní požadavky, potřebuje přesně a nepřetržitě dokumentovat celý obchodní proces. Takovou možnost mu dávají řešení IXTENT s různými specializovanými produktovými komponentami, která jsou sjednocující platformou pro využívání informací, znalostí, sdílení zdrojů, pro správu dokumentů, uplatnění změnového řízení, tvorbu plánů, projektů a jejich kontrolu. Nachází plnohodnotné uplatnění ve všech obchodních fázích - řízení nabídek, řízení objednávek, řízení smluv, řízení cen, fakturace, řízení prodejní dokumentace, řízení vztahů se zákazníky.

Tím jsou vytvořeny základní předpoklady pro kontrolu, řízení a tvorbu další obchodní strategie podniku.

Hlavní výhody: