Podpora marketingových procesů

Hlavním předpokladem pro úspěšné řízení marketingových činností je dostupnost účelných a aktuálních informací, které členům marketingového týmu umožní lépe poznat zákazníky, jejich potřeby a motivaci, zvolit správnou formu oslovení, zrealizovat marketingovou kampaň a poté změřit její úspěšnost. Společnost IXTENT poskytuje nástroje, díky kterým každý člen vašeho týmu bude mít přístup k aktuálním informacím a může provádět kvalifikovaná marketingová rozhodnutí.

Řešení společnosti IXTENT pomáhá v následujících oblastech:

Hlavní výhody: