Management jakosti

Cílem každé organizace je nabízet takové produkty, které budou splňovat požadavky zákazníků a příslušných předpisů týkající se kvality. Iniciativy v oblasti řízení jakosti mohou být buď interní, nebo mohou souviset s certifikacemi, jako jsou například ISO 9000 a ISO 9001:2000. Všechny firmy pracující (nebo připravující se) dle standardu jakostních norem ISO 9001 musí jednoznačně definovat postupy a procesy práce s dokumentem a zaznamenávat všechny jeho změny (kdo, kdy, co, kdo smí atd.).

Společnost IXTENT poskytuje řešení, která usnadňují řízení jakosti tím, že vám umožní:

Hlavní výhody:

Reference