Likvidační datová archivace historických systémů

V dnešní době jsou poměrně rychle nahrazovány původní podnikové IS novými a výkonnějšími. Vývoj informačních technologií jde prudce vpřed a zajištění kompatibility moderních systémů s těmi původními je možné buď částečně, nebo vůbec (konec podpory aplikace, odlišné platformy/ architektury). Data z historických informačních systémů je však nutné uchovat pro zpřístupnění novým systémům nebo pro doložení případných nároků platné legislativy (audit, zákony, právní spory, historická hodnota dat, analýzy, reporty…). Společnost IXTENT nabízí řešení, které umožňuje zachovat historická data z původního systému a současně zajistit plynulé navázání provozů na nový systém s využitím původních dat.

Požadavky projektu migrace dat:

Převážně se jedná o dodávky řešení využívající standardní platformu archivačního systému s nastavením na zakázku dle požadavků zákazníka a v souladu s konkrétními datovými a procesními strukturami.

Hlavní výhody:

Reference