Knowledge Management

Hodnota dnešních společností spočívá především v hodnotě jejich duševního kapitálu. Celá řada firem a organizací se ale v dnešní době potýká s problémem ztráty znalostí a zkušeností při odchodu svých zkušených pracovníků. Dalším problémem je roztříštěné (v horším případě vůbec žádné) uchovávání znalostí v nejrůznějších informačních systémech, a to nejen uvnitř společnosti, ale i v externích zdrojích. Řešení může představovat nasazení Knowledge Managementu neboli systému řízení znalostí organizace.

Hlavním úkolem Knowledge Managementu je identifikovat a uchopit specifickou znalost, know-how, zkušenost či jinou dovednost a umožnit její sdílení a reprezentaci tak, aby byla dostupná k použití širšímu okruhu uživatelů. A to pokud možno automaticky pomocí SW nástrojů.

Základní funkcionality Knowledge Management řešení jsou:

Proces zavádění systému Knowledge Managementu do praxe vyžaduje zásadní změnu postoje ke sdílení znalostí a zkušeností. Společnost IXTENT na základě důkladné analýzy potřeb a požadavků zákazníka navrhne takové řešení, které mu umožní uchovávat specifické znalosti a dovednosti svých pracovníků a zajistí jejich sdílení mezi ostatní členy.

Hlavní výhody:

Reference