Výroba a výzkum

Výroba se stává stále náročnější a komplexnější. Výrobní podniky jsou pod rostoucím tlakem na hledání nových a efektivnějších výrobních postupů, zvyšování kvality, zkracování životního cyklu produktů, prosazování standardů, dodržování předpisů a minimalizaci nákladů. Automatické systémy pro projekci a správu dat, jako jsou CAD, Product Data Management (PDM) a Enterprise Resource Planning (ERP), dělají řízení a distribuci dat o produktech složitými a nákladnými. Společnost IXTENT proto přichází s řešením pro spolupráci a správu obsahu, které zefektivní procesy spojené s výrobou a výzkumem.

Společnost IXTENT poskytuje řešení v následujících oblastech: