Správa, sdílení a oběh dokumentů a informací

Množství dat, informací a dokumentů ve firmách se neustále zvětšuje. Organizace jsou nuceny stále rychleji reagovat na potřeby zákazníků. Větší množství informací tak musí být zpracováno v mnohem kratším čase (důraz je kladen na automatizaci). Informace, které jsou aktuální dnes, nemusí být aktuální již zítra. Týmová spolupráce a sdílení dokumentů a informací je základním pilířem každé efektivně fungující společnosti a organizace.

Pomáháme společnostem dosahovat jejich strategických cílů

Řešení pro správu, sdílení a oběh dokumentů a informací (Enterprise Content Management - ECM) společnosti IXTENT pomáhají organizacím zvyšovat produktivitu a efektivitu svých zaměstnanců, a dosahovat tím vytyčených strategických cílů. Enterprise Content Management vytváří sadu integrovaných služeb, které je možné plně navzájem, ale i „externě“ na další IT systémy propojovat.

V integraci ECM a externích IT systémů hraje klíčovou roli centralizace informačního obsahu, která zabraňuje duplicitě a zjednodušuje jeho zabezpečení, správu a sdílení. Společnosti tak mohou využít veškerých dostupných informací a zároveň uchovávat firemní know-how.

IXTENT poskytuje řešení a služby v následujících oblastech: