Řešení pro SAP

Chcete zajistit efektivní správu dokumentů, řízení workflow či elektronickou archivaci dat a dokumentů v systému SAP? Potřebujete dokumenty vytvářet ve spolupráci s ostatními kolegy, zajistit jejich verzování či schvalování? Potřebujete archivovat data ze systému SAP? Společnost IXTENT poskytuje řešení, které umožňuje efektivní práci s dokumenty a informacemi v systému SAP po celou dobu jejich životního cyklu.

SAP uživatelé přistupují k dokumentům a datům i nadále tak, jak byli doposud zvyklí - prostřednictvím rozhraní SAP, pro non-SAP uživatele jsou ale ty samé dokumenty a data zpřístupněny z jejich nativního prostředí.

Společnost IXTENT poskytuje řešení pro systém SAP v následujících oblastech práce s dokumenty:

Dále poskytuje specializovaná řešení zaměřená na:

Řešení pro SAP od společnosti IXTENT poskytuje následující výhody:

 • podpora vstupu papírových dokumentů a vytěžování dat do systému SAP (podpora digitalizace, velkobjemové skenování a snímání dokumentů);
 • tvorba, modifikace a ukládání dokumentů (verzování dokumentů a sledování stavu a historie změn), možnost vytváření variant dokumentů (jazykové mutace);
 • schvalování dokumentů ve workflow (př. schvalování faktur, vytváření a připomínkování smluv, správa grantů);
 • podpora vytváření vazeb mezi dokumenty a možnost zakládání hierarchických struktur;
 • klasifikace dokumentů dle kritérií, třídění a vyhledávání;
 • řízený přístup k dokumentům dle oprávnění;
 • možnost vytváření šablon souborů;
 • zakládání strukturovaných dokumentů (spisy smluv);
 • zobrazení dokumentů a dat napříč SAP i non-SAP aplikacemi v přehledném uspořádání (př. zákaznické adresáře, HR složky);
 • elektronická archivace dle platné legislativy a přehledné zobrazení dokumentů a dat ze SAP (odchozí dokumenty, tiskové sestavy a reporty, datové soubory vzniklé při archivaci a reorganizaci dat databáze SAP);
 • podpora práce s elektronickým podpisem/značkou a časovými razítky
 • bezpečná a nepřepisovatelná archivace na HDD či optická média (kompatibilita s většinou platforem);
 • možnost nastavení doby uchování dle požadovaných retenčních dob a scénáře pro rychlé zotavení důležitých záznamů pro případ havárie (Disaster Recovery);
 • kontrolní mechanismy v rámci archivu (identifikace duplicit a odstranění nadbytečných kopií, automatická komprese archivovaného obsahu);
 • definice pravidel pro automatickou archivaci;
 • možnost úplného odstavení a likvidace historických systémů, a tím výrazné snížení nákladů a rizika IT oddělení.