Interní služby

Interní služby, zaměřené na zajištění provozu majetku, řízení zaměstnanců či dalších vnitřních procesů organizace, jsou spojeny s řadou dokumentů a informací, které je potřeba spravovat a evidovat v souladu s legislativou a interními předpisy. Společnost IXTENT poskytuje řešení, které umožní přehlednou organizaci a okamžitou dostupnost všech potřebných informací a napomůže zefektivnit interní firemní procesy.

Řešení společnosti IXTENT usnadňuje práci především v následujících oblastech: