Finanční instituce
Pojišťovny

Zpracováváte denně velké množství klientské dokumentace? Chtěli byste mít veškeré smlouvy, žádosti, korespondenci, pojistné události a jiné procesy systémově pod kontrolou, snadno dohledatelné a bezpečně přístupné i z jiných informačních systémů?

Hlavní výhody a funkce našich řešení

Dlouhodobě pomáháme finančním společnostem či pojišťovnám k digitalizaci a zefektivnění klíčových procesů při splnění vysokých nároků na bezpečnost, integrovatelnost, škálovatelnost a soulad s legislativou danou přísně regulovaným trhem.

Klientům z finančního sektoru jsme (kromě dokumentově orientovaných řešení – Data Capturing, DMS, Workflow, inteligentní digitální formuláře) schopni pomoci se systémovou integrací a orchestrací řady procesů s využitím pokročilých BPM nástrojů (Business Process Management) nebo zavedením virtuálních poboček.

Jaké oblasti Vám pomůžeme vyřešit?

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Elektronický archiv zákaznických složek

Přečíst případovou studii

Podobné řešení jsme také poskytli PRO