Finance

Chcete zefektivnit správu finančních dokumentů? Je vaše účetní oddělení zavaleno zpracováním velkého množstvím každý den přicházejících faktur? Potřebujete zjednodušit tvorbu a evidenci smluv, dodatků či jiných souvisejících dokumentů? Hlídat termíny a úkoly plynoucí ze smluv? Společnost IXTENT nabízí řešení, které zefektivní administrativní a finanční procesy uvnitř organizace a umožní vám zajistit průkaznost finančního řízení pro potřeby dokazování nezávislému finančnímu auditu.

IXTENT má bohaté zkušenosti s automatizací procesů v následujících oblastech:

Společnost IXTENT poskytuje řešení pro komplexní správu dokumentů v organizaci – od jejich vzniku, např. pomocí předem připravených šablon dokumentů či elektronizace příchozích papírových dokumentů, přes zajištění jejich oběhu a zpracování na základě stanovených pravidel, po jejich evidenci a archivaci v souladu se zákonem.