Elektronická archivace dat a dokumentů

Potřebujete bezpečně archivovat elektronické dokumenty či data z vašich informačních systémů, a to vše v souladu s legislativou? Přecházíte na nový informační systém a potřebujete uchovat historická data z původního systému a současně plynule navázat na nový systém s využitím původních dat? Narůstá díky velkému množství dat doba zálohování a odezev vašich podnikových provozních systémů, a vaše práce v nich se tak stává zdlouhavá a nepohodlná? Pak je čas na „odložení“ části dat a dokumentů na bezpečné úložiště, na němž zůstanou i nadále řízeně dostupné.

Společnost IXTENT vám pomůže v následujících oblastech:

Všechny popsané situace jsou prakticky zadání pro řešení využívající standardní platformu archivačního systému s nastavením dle požadavků zákazníka a v souladu s konkrétními datovými a procesními strukturami.