Inteligentní rozpoznávání znaků - OCR/ ICR technologie

Elektronické rozpoznávání znaků je velice účinný způsob, jak zvýšit užitnou hodnotu skenování. Technologie OCR/ICR lze primárně využít k vytěžování informací na vstupních papírových dokumentech a následném provázání předem definovaných informací do elektronických systémů (např. automatické rozpoznání a zaúčtování přijatých faktur do účetního systému/ERP).

Efektivní cesta k získání pravdivých dat

Nejrozšířenější metodou je využití technologie OCR (optické rozpoznávání znaků) pro rozpoznávání celého textu, znak po znaku. OCR se používá k vytěžování tištěného písma, k následné analýze textu a přenosu rozpoznaných znaků do příslušného kódování. Rozšířením o ICR (inteligentní rozpoznávání znaků) získáme také možnost vytěžování ručně psaného textu.

Rozpoznávání textů pomocí skenování ve spojení s archivací příchozích dokumentů je ideální předpoklad pro následnou práci, např. v podnikovém ERP systému, ECM řešení typu Document Management System - třídění, schvalovací workflow, správa informací podle oprávnění pracovníků, fulltext vyhledávání a archivace.

OCR/ICR je technicky náročným řešením, který vyžaduje speciální SW produkty. Na světě je jen několik společností a produktů, které nabízejí vysokou úspěšnost rozpoznávání nezbytnou pro efektivní zpracování faktur nebo formulářových dat. IXTENT spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými dodavateli v oblasti vytěžování dat: OpenText, Kofax, ReadSoft a Abbyy.

Hlavní výhody