Elektronická spisová služba

Hledáte řešení Spisové služby, které splní veškeré požadavky vyplývající ze Zákona o archivnictví a spisové službě, případně jiných souvisejících zákonů a předpisů, včetně norem EU či jiných mezinárodních předpisů? Potřebujete komplexní řešení umožňující úplnou správu životního cyklu dokumentů a záznamů v rámci celého podniku v papírové i v elektronické formě? Elektronická spisová služba je nástroj pro bezpečné a dlouhodobé ukládání záznamů, spisů, dokumentů v souladu s požadavky legislativy, nařízeními a směrnicemi (např. skartační plán).

Elektronická spisová služba podporuje tyto činnosti:

Hlavní výhody:

Reference