Digitalizace dokumentů

Digitalizace papírových dokumentů neboli skenování, optimalizuje a výrazně zvyšuje efektivitu práce s dokumenty. Dokumenty převedené do elektronické podoby je možné snadno, bezpečně a s minimálními náklady archivovat, vyhledávat a sdílet s jinými uživateli. Pro práci s elektronickými dokumenty slouží aplikace Document Management System, která umožňuje dokumenty dále zpracovávat pomocí řady pokročilých funkcí.

Více než přesný obraz

Skenování dokumentů lze rozšířit o funkci elektronického rozpoznávání znaků (OCR/ ICR), která umožňuje převést naskenované informace do upravitelné textové podoby. Pokročilejší OCR / ICR technologie umožňují vytěžovat pouze určitá data, která mohou být dále automaticky zpracována, např. automatické rozpoznání a zaúčtování přijatých faktur do účetního systému/ERP.

Efektivní archivace dat

Každý skenovaný dokument je možné opatřit kvalifikovaným časovým razítkem, elektronickým či biometrickým podpisem, které umožňují po naskenování původní papírový dokument ihned skartovat a ušetřit tak archivační prostory a náklady na správu papírových dokumentů.

Skenování je výhodné také rozšířit o čárový kód, který je možné využít z důvodů snazší separace dokumentů, roztříděného ukládání do elektronického archivu dle druhu a typu dokladu, spouštění různých automatizovaných úloh apod.

Společnost IXTENT navrhuje veškeré systémy a služby zákazníkovi přímo na míru tak, aby výsledek splňoval maximální očekávání – snadnější a rychlejší zpracování velkého objemu papírových dokumentů, snížení podílu manuální práce, vytěžení dat ze zdrojových dokumentů, přímá správa dat, návaznost na další podnikové systémy atd. Vhodné SW řešení vychází z předpokladu objemu skenovaných dokumentů a potřeby vytěžovaných dat ze vstupních dokumentů.

Hlavní výhody: