Digit. podepisování

Pro koho se hodí?

Schvalujete a podepisujete ve firmě velké množství dokumentů? Podepisují Vám papírové dokumenty Vaši klienti či zaměstnanci? Máme pro Vás řešení na několika úrovních zabezpečení dle Vašich potřeb a legislativních požadavků.

 • Schvalujte

  dokumenty on-line v reálném čase

 • Podepisujte

  dokumenty elektronicky na několika úrovních zabezpečení

 • Vystavujte

  doklady svým obchodním partnerům/zákazníkům lege artis

 • Využívejte

  zabezpečenou komunikaci uvnitř/vně firmy

 • Zaručte

  příjemcům Vašich dokumentů jejich nezměněnou formu

 • Zbavte se

  papírového archivu, zredukujte množství tisku

Hlavní výhody a funkce našich řešení

V každé společnosti je na denní bázi schvalováno a podepisováno velké množství dokumentů. Ať už papírové dokumenty podepisují klienti/zákazníci, obchodní partneři či zaměstnanci nebo vystavuje (či přijímá) elektronické faktury či objednávky firma svým odběratelům, potřebuje je mít lege artis.

Potřebuje-li subjekt využívat zabezpečenou komunikaci uvnitř i vně firmy – směrem ke státním institucím (OR, FÚ, OSSZ), bankám či dodavatelům nebo je žádoucí dát dokumentům punc důvěryhodnosti/zaručit jejich příjemcům jejich nezměněnou formu, máme pro něj řešení na několika úrovních zabezpečení dle konkrétních potřeb a legislativních požadavků – biometrické podepisování (zachycující autentický způsob psaní autora) či elektronické ověřené podpisy a pečetě. Elektronické podpisy mají stejnou váhu jako osobní notářsky ověřené podpisy, odpovídají požadavkům evropské legislativy eIDAS a českému právu. Vzdálené formy podepisování skýtají úsporu času a peněz, eliminaci cestování…

Podepsané elektronické dokumenty jsou následně ukládány do dlouhodobého důvěryhodného archivu, kde jsou bezpečně uloženy po x let ve stejném nezměněném stavu (zajištěné pečetí/certifikátem), archiv dokáže po uplynutí doby platnosti certifikátu automaticky pečeť obnovit, rovněž hlídá skartační lhůty.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Zabezpečený elektronický archiv dokumentů s biometrickým podpisem

Přečíst případovou studii

Podobné řešení jsme také poskytli PRO

Prozkoumejte cestu k digitální transformaci