Archivace obsahu a dokumentů

Je váš ERP, produkční nebo podnikový file systém již naplněn množstvím dat a dokumentů natolik, že by jejich ztráta zásadně ovlivnila fungování společnosti? Prodlužuje se doba odezev systémů a délka zálohování dat? Potřebujete zajistit archivaci v souladu se zákonem či jinými předpisy ovlivňujícími dobu uchovávání dat a dokumentů? Řešení společnosti IXTENT zajistí elektronické úložiště celé společnosti, které splňuje legislativní požadavky na elektronickou archivaci.

Řízené uchovávání informací mimo živé systémy

Archivace obsahu na archivní server představuje bezpečné, škálovatelné a integrované řešení pro ukládání veškerých elektronických dat a dokumentů (včetně archivovaných dat z ERP systémů, serveru elektronické pošty atd.). Přístup k takto zaarchivovaným položkám na velkokapacitním uložišti řídí samotný archivní server. Uložení je transparentní, data a dokumenty jsou uloženy v nezměnitelné podobě. Vyhledávání a propojení s živými systémy lze zajistit dle specifických potřeb konkrétního zákazníka.

Vlastnosti archivního serveru:

Přečtěte si více o zajištění legislativního rámce archivace.