Archivace dat z provozních systémů

Činnost každé organizace je spojena s objemem dat, která je potřeba mít někde spolehlivě uložena. Velké množství dat spravovaných přímo v jednotlivých provozních systémech představuje nejen bezpečnostní riziko, ale také zatěžuje provoz těchto systémů a v neposlední řadě samotné uživatele. Práce s přeplněnými systémy je zdlouhavá a neefektivní, doba odezev systému a zálohování dat se neustále prodlužuje. Uložením části dat na archivní server organizace zajistíte bezpečné a řízeně přístupné úložiště pro vaše data a dokumenty.

Nejčastěji je nutné archivovat data z následujících provozních systémů a aplikací:

Archivace dat a dokumentů v SAP ERP

Pro efektivní správu a odlehčení systému SAP lze využít řešení pro archivaci dokumentů a dat, které zajistí logické uspořádání a uložení dat do archivního serveru. Pro bezpečnou a nepřepisovatelnou formu archivace lze využít podporované platformy velkokapacitních uložišť, např. optická media, archivní zařízení nebo disková pole. Elektronický archiv je fyzicky oddělen od systému SAP a dle potřeby může být architektura navržena i v Remote a Stand-by módu. Veškeré archivované dokumenty a data jsou i nadále přístupné přímo ze systému SAP a reflektují koncept přístupových oprávnění.

Archivace File Systemu

Řešení archivace file systému umožňuje uložit jakékoliv typ souborů na archivní uložiště. Pro archivaci je použita silná archivační platforma, která nabízí možnost rychlého vyhledávání. Společnost tímto řešením získá kontrolu nad celým životním cyklem informací a dokumentů. Zároveň získá velmi bezpečné centrální uložiště. Potřebné dokumenty jsou archivovány po zákonem předepsanou dobu v nezměněné podobě (retenční lhůta).

Archivace e-mailových serverů

E-mail je dnes jedním z nejvýznamnějších komunikačních nástrojů a obsahuje stále více důležitých obchodních informací. Velikost informací a souborů poštovních serverů či lokálních uložišť na PC neustále narůstá a stává se velkým problémem. Bez sofistikovaných nástrojů jsou mailové servery zcela bez kontroly obsahu. Každá společnost by se tak měla zabývat otázkou, jak tyto informace dlouhodobě a hlavně bezpečně uchovávat, ale zároveň je mít stále pod kontrolou, rychle a efektivně přístupné a dohledatelné. A to samozřejmě i v návaznosti na legislativní předpisy, které chápou mailovou komunikaci jako standardní obchodní dokumentaci se všemi právními důsledky.

Řešení archivace mailových serverů poskytuje jednotný nástroj pro archivaci, sledování změn, klasifikaci, třídění, vyhledávání a auditování všech e-mailů a procesů nad těmito zprávami a objekty mailových serverů (veřejné složky, kalendáře, databáze apod.). Řešení splňuje přísné legislativní požadavky a má pozitivní dopad na snížení provozních nákladů, zvýšení výkonnosti a zjednodušení IT infrastruktury ve společnosti.