O zákazníkovi

Společnost Saneca Pharma je přední organizací zaměřenou na vývoj a smluvní výrobu farmak. Je uznávaným odborníkem ve vývoji a výrobě účinných látek – hotových tekutých, polotuhých a pevných lékových forem. Jedná se o největší farmaceutickou společnost na Slovensku, její tým tvoří více než 600 zaměstnanců. Nabízí široké spektrum technologií a odborností.

Situace a řešení

Společnost Saneca Pharma, dlouholetý klient firmy IXTENT, oslovila svého dodavatele softwarového řešení požadavkem na upgrade archivačního serveru na nejnovější verzi.

Projekt započal v lednu, kdy zaměstnanci společnosti IXTENT zanalyzovali situaci u objednatele. V průběhu března proběhl úspěšný upgrade archivačního serveru OpenText pro SAP z verze 9.7 na verzi 16.2. Spolu s touto operací byla provedena i aktualizace Enterprise scanu a Windows vieweru. Upgrade proběhl zcela dle plánu a bez jakýchkoliv kolizí.

K čemu slouží nástroj Enterprise scan?

OpenText ™ Imaging Enterprise Scan je perfektní IT řešení pro organizace, které chtějí využít podnikatelské hodnoty konverze papírových dokumentů do elektronického formátu.

Automatizace celého procesu – zachycení a ukládání dat ze skenerů, faxů, e-mailů a dalších zdrojů – pomáhá podnikům:

 • Urychlit a automatizovat podnikové procesy.
 • Snížit požadavky na fyzické uložení.
 • Aplikovat zásady správy záznamů a další obchodní pravidla.
 • Snadno vyhledat a sdílet dokumenty.

K čemu slouží nástroj Windows viewer?

Umožňuje:

 • Posouvání, otáčení a přibližování pomocí snadno použitelného náhledu stránek dokumentů.
 • Připojení dokumentů s poznámkami, které jsou automaticky označeny současným datem, časem a jménem uživatele.
 • Přidání, úpravu a zobrazení poznámek, včetně prvků výkresu – jako jsou šipky, řádky, značky, značky zaškrtnutí a prvky textu.
 • Využití možnosti překrývání formulářů umožňující zobrazení dokumentů dohromady v původní podobě, ve které byly vytištěny.
 • Tisk nebo lokální uložení dokumentů s automatickým vykreslením dokumentů.
 • Provádění bezplatného volání textu v dokumentech, jako jsou dokumenty ASCII, ALF (Advanced List Format) a dokumenty OTF (Output Text Format).
 • Podporu formátů ASCII, ALF, OTF, TIFF / FAX a JPEG. Dokumenty PDF jsou podporovány ve službě Web Viewer a Windows Viewer.