Štátna pokladnica představuje nový systém finančního managementu veřejných financí, řízení hotovosti, dluhu a investování krátkodobých přebytků likvidity veřejného sektoru. Zabezpečuje mj. centralizaci příjmů a realizaci veřejných rozpočtů, správu pohledávek a závazků státního rozpočtu a denní likviditu státního rozpočtu. Do samotného výkonu veřejné správy a do kompetencí její složek nezasahuje.

Společnost IXTENT pro Štátnu pokladnicu realizovala komplexní řešení archivace dokumentů, dat a souborů.