Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pratří mezi největší distributory plynu a s ním spojených služeb pro domácnosti i podnikatele. Poskytuje služby pro více než 1,46 miliónů zákazníků.

Společnost IXTENT pro Slovenský plynárenský priemysel, a.s. realizovala řešení pro archivaci hromadných tisků v prostředí SAP.