Společnost Siemens AG je aktivní ve více než 190 zemích po celém světě a poskytuje pracovní příležitost pro téměř 471 tisíc zaměstnanců. V Rusku Siemens pracuje ve všech svých tradičních oborech činnosti a angažuje se ve 30 regionech země. Zaměstnává přibližně 3000 zaměstnanců a v roce 2007 měl obrat 950 miliónů Eur.

Společnost IXTENT pro Siemens Rusko dodala systém pro archivaci odchozích faktur.