Významná farmaceutická společnost Walmark, a.s. zvolila společnost IXTENT® – osvědčeného poskytovatele řešení ECM (Enterprise Content Management) ve střední a východní Evropě – jako partnera pro řešení dokument managementu jakostní a registrační dokumentace.

Walmark, a.s. je původní česká společnost, která dnes operuje prostřednictvím vlastních poboček v osmi evropských státech (Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina, Litva a Bulharsko) a do více než dvaceti dalších zemí exportuje své výrobky prostřednictvím lokálních distributorů.

Leaderem trhu s doplňky stravy je kromě ČR i na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku. Obrat celé skupiny podniků Walmark činil v hospodářském roce 2005 (přechodové období, které mělo 17 měsíců a trvalo od 1.1.2005 – 31.5.2006) 2 997 mil. korun při téměř 900 zaměstnancích.

Řešení

Společnost Walmark, a.s., se rozhodla pro centrální sofistikované řízení regulovaných dokumentů a registrační dokumentace pomocí integrovaného řešení Enterprise Content Management (ECM).

Řešení má za cíl pokrýt typickou oblast potřeb farmaceutických společnosti, které musejí zajistit správu a prokazatelnost velkého množství zákonem regulovaných dokumentů, za účelem ochrany spotřebitele. Tato regulativa jsou platná pro celý životní cyklus farmaceutických produktů tj. od vývoje, přes registraci, výrobu až po distribuci.

Walmark prostřednictvím řešení IXTENT primárně pokryje procesy v rámci registrace léčiv a doplňků a dále doložení shody s platnými předpisy včetně řízení systému jakosti a řízení kontroly.

Společnost IXTENT zrealizovalo řešení s využitím produktů ECM na platformě Livelink společnosti OpenText pro řízení celého životního cyklu obsahu (Content Lifecycle Management), správu dokumentů a dat (Document Management), správu regulovaných dokumentů (Regulated Documents) a tvorbu elektronické registrační dokumentace léčiv (Collaborative Submitions).