Společnost IXTENT dokončila pro společnost ČD – Telematika a.s. implementaci řešení s názvem Projektová kancelář. Cílem bylo vytvoření dynamické adresářové struktury, která by umožňovala rozřazovat dokumenty do adresářů podle jednotlivých typů dokumentů a jejich aktuálnosti.

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Za 22 let působení na českém ICT trhu si vybudovala pozici jednoho z největších dodavatelů velkoobchodních telekomunikačních služeb. ČD – Telematika je stabilní společností s více než 500 zaměstnanci, na jejichž schopnostech a kvalifikaci staví své úspěchy.

Řešení

Řešení „Projektová kancelář“ je určeno pro polo-automatizovanou správu projektů v prostředí SharePoint. Správa projektů probíhá prostřednictvím projektové dokumentace, která je do systému nahrávána manuálně uživateli nebo vytvářena automaticky systémem.

Projektová kancelář nabízí:

  • možnost automatického vytváření dokumentů pro opakované události (status meeting),
  • rozdělení projektů do jednotlivých fází a rychlý přehled nad všemi projekty z hlediska dokončených, tedy již zpracovaných dokumentů.

Jedná se tedy o dynamickou adresářovou strukturu, která se stále mění dle stavu jednotlivých projektů. Každá, k tomu oprávněná osoba ve společnosti, má tak možnost kdykoliv se seznámit se stavem projektů.