„Díky tomuto projektu jsme byli schopni rozšířit, zkvalitnit, zefektivnit a stabilizovat námi poskytované služby – OpenText Archiving Services for SAP, což nám umožňuje poskytovaní námi dodávané služby většímu množství zákazníků, rychlejší dodávku služeb a ve větším rozsahu. Také se otevírá prostor věnovat se novým archivačním tématům.“

Zákazník

Oblast IT společnosti ŠKODA AUTO a.s. má v celokoncernovém měřítku stále větší podíl odpovědnosti za nové úkoly v oblasti SAP aplikací. V SAP Group Competence Center (SAP GCC) probíhá vývoj digitálních nástrojů a řešení se zaměřením mimo jiné na HR, finance a logistické procesy pro celou řadu odborných útvarů napříč celým koncernem VW.

ŠKODA AUTO a.s. rozvoj digitalizace a automatizace procesů důsledně podporuje – jak ve výrobě automobilů, tak i ve všech dalších oblastech podnikání.

ŠKODA AUTO SAP Group Competence Center (SAP GCC) se stává hlavním dodavatelem SAP archivačních služeb v rámci celého koncernu VW.

Popis situace

Oddělení SAP GCC je tvořeno z celkem 13 týmů, z čehož jeden tým má na starosti SAP archivační služby jak pro SAP systémy ve ŠKODA AUTO, tak i pro SAP systémy v rámci koncernu VW. SAP archivační tým v rámci oddělení SAP GCC vznikal v průběhu roku 2020, a oddělil tak problematiku provozu a rozvoje archivačních služeb na technologii OpenText od týmu, který má na starosti provoz SAP systému (do této doby byl provoz SAP a OpenText systémů řešen v rámci jednoho provozního týmu). Vznikl tak větší prostor k plnému zaměření se na služby pro archivaci SAP systémů, jakožto implementaci větších projektů, podpory více zákazníků a rozšíření portfolia nabízených služeb.

Řešení

IXTENT, jako dlouhodobý partner pro ŠKODA AUTO a.s., začal s nově vytvořeným archivačním týmem spolupracovat na zkvalitnění služeb, vytvoření větší transparentnosti a stabilizaci jednotlivých řešení postavených na technologiích od dodavatele OpenText.

SAP GCC archivační tým společně s IXTENT postupně připravili další archivační prostředí, která jsou primárně určena pro další členy koncernu VW a tím postupně splňují své poslání nabízet sjednocené služby pro „všechny“ z jednoho místa.

IXTENT pomáhá ŠKODA AUTO s provozem 4 produktivních archivačních prostředí v režimu 24/7. Během posledního roku byla navázána mnohem bližší spolupráce, díky níž je spolupráce ŠKODA AUTO a.s. a IXTENT s.r.o. mnohem přátelštější a otevřenější.

IXTENT v rámci dlouhodobé spolupráce poskytuje konzultační servis a podporu OpenText aplikací, kde se v největší míře jedná o podporu produktu OpenText Archive Center.

Archivy
Arichive server
architektura SAP

Pravidelný servis ve ŠKODA AUTO zahrnuje například:

  • Pravidelnou kontrolu a údržbu systému, která je prováděna každý pracovní den.
  • Stabilizace provozu, což je kontinuální aktivitou pro eliminace výpadků. A zkvalitnění provozní dokumentace.
  • Provádění nových konfigurací a změn na základě nových požadavků. Například zakládání nových logických archivů, nebo zajišťování vyšší bezpečnosti provozovaných služeb.
  • Pravidelné aktualizace provozovaných systémů.
  • Change a incident management.

Závěrem

V rámci spolupráce byly realizovány jednotlivé menší, či větší projekty, které měly za úkol vytvořit nové prostředí či vylepšit (rozšířit) stávající archivační funkcionalitu. Některé projekty stále běží a přicházejí i nové. V rámci daných projektů se také řeší migrace dat mezi různými prostředími tak, aby došlo k postupnému sjednocení všech prostředí do jednoho centrálního bodu a naplnění vize daného oddělení.

Výsledkem některých projektů bylo například:

  • Upgrade archivních serverů na verzi 20.2.
  • Zprovoznění podpory pro SAP ILM archivaci.
  • Migrace všech doposud archivovaných dat na nový storage systém.
  • Instalace dvou nových produktivních archivních prostředí.

Zlepšením bylo mimo jiné podchyceno velké množství potencionálních rizik, které mohli zapříčinit nefunkčnost dodávané služby.

Systémy běží ke spokojenosti všech SAP GCC zákazníků (koncern VW).

Po dokončení „provozního“ projektu byl uzavřen další, rozšířený provozní kontrakt. Mimo tohoto provozního kontraktu má IXTENT s.r.o. se ŠKODA AUTO a.s. uzavřené také další kontrakty pro podporu větších projektů a poskytování konzultačních služeb z pohledu samotné SAP archivační customizace.

V rámci provozního kontraktu je pro letošní rok plánován například upgrade všech archivačních prostředí na nejnovější verzi včetně obnovy serverů na kterých toto prostředí běží.