Pocemon - projekt Evropské komise Pocemon - projekt Evropské komise

Serverová podpora a řešení pro sběr a zpracování biologických dat a procesních informací

Pocemon je projekt Evropské komise, který má za cíl posílit genetickou diagnostiku a prevenci v oblasti zdravotnictví. Je zaměřen na posílení prevence v oblasti chorob roztroušená skleróza a reumatická artritida.

Společnost IXTENT se na projektu Pocemon podílí serverovou podporou a řešením pro sběr a zpracování biologických dat a procesních informací.