Společnost Palma, a.s., Bratislava navázala na tradici průmyslové výroby rostlinných olejů a tuků, která se datuje od roku 1920. Postupnou restrukturalizací se Palma rozvijela a modernizovala až do dnešní podoby. V současné době disponuje moderní technologií na zpracování a finalizaci tuků, olejů, bytové chemie, mýdel, sirupů a nejnověji také ochucovacích přísad do jídel.

IXTENT společnost pro Palma vytvořil řešení pro správu a oběh dokumentů v prostředí ERP systému SAP.